USA shutdown: Το παιχνίδι είναι στημένο και πολύ επικίνδυνο
Του SON OFEON

Μεταφράζουμε από το παρακάτω link


http://www.bloomberg.com/news/2013-09-26/why-would-anyone-buy-credit-default-swaps-on-the-u-s-.html

Πρόκειται για το ζουμί του άρθρου.

"....Φαίνεται παρά τα παραπάνω να υπάρχει λάθος.

Σχηματικά η αξία μιας κανονικής σύμβασης CDS αποτελείται από :

Πιστωτική  προστασία, καθώς και από

Αξία από διαρθρωτικές ανοησίες στη σύμβαση CDS  σε σχέση με  την πιστωτική προστασία .

Στα  CDS της κυβέρνησης των ΗΠΑ η αξία της πιστωτικής προστασίας είναι περισσότερο ή λιγότερο από  μηδέν, για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω.

Αυτό σημαίνει, πρώτον, ότι τα αμερικανικά CDS δεν αξίζουν και πολλά - Βλέπω την προσφορά για CDS διάρκειας 1 έτους και προσφέρονται σε 28/38 μονάδες βάσης σε τρέχοντα επίπεδα, με την την προσφορά των πενταετών CDS στο 28/33 .Η τιμή του 5ετούς CDS φαίνεται να μην έχει  υπερβεί περίπου τις 100 μονάδες βάσης από τα τρέχοντα επίπεδα (στις αρχές του 2009), σε σύγκριση με τις  505 μονάδες βάσης για την Πορτογαλία σήμερα, ή τις 25.960 για την Ελλάδα στις αρχές του 2012.

Και αυτό σημαίνει, κατά  δεύτερο λόγο, πως ό,τι αξίζει φαίνεται να προέρχεται από τις διαρθρωτικές ανοησίες της σύμβασης.

Ευτυχώς, οι συμβάσεις CDS είναι γεμάτες από διαρθρωτικές ανοησίες!

Το κύριο κομμάτι της διαρθρωτικής ανοησίας είναι η επιλογή του φθηνότερου προς παράδοση:

Όταν προκύψει  χρεοκοπία της κυβέρνησης, η σύμβαση CDS επιτρέπει στον ιδιοκτήτη της να παραδώσει οποιοδήποτε ομόλογο αυτής της κυβέρνησης αξίας 100 δολαρίων και να πάρει πίσω 100 δολάρια μείον την αξία των εν λόγω ομολόγων.

Έτσι, μπορείτε να βρείτε στο αρχείο το φθηνότερο ομόλογο ονομαστικής αξίας 100 δολαρίων, να το αγοράσετε,  να το παραδώσετε μαζί με την σύμβαση CDS  και μπορείτε να πάρετε πίσω 100 δολάρια

Εάν το φθηνότερο ομόλογο είναι φθηνότερο από 100  δολάρια, μπορείτε να κερδίσετε χρήματα. (Και πράγματι είναι !)

Η επιλογή  παράδοσης του φτηνότερου υπάρχει για ιστορικούς λόγους και για λόγους ρευστότητας, αλλά είναι λίγο περίεργη  όταν εφαρμόζεται στην πράξη.

Είναι τόσο περίεργη ώστε  οι άνθρωποι που γράφουν για  τα CDS να τείνουν να την ξεχνάνε συχνά .

Οι άνθρωποι που εμπορεύονται CDS δεν την ξεχνούν.

Σε μια δεύτερη προσέγγιση , η συνολική αξία της σύμβασης CDS για την κυβέρνηση των ΗΠΑ αποτελείται από την αξία της  εν λόγω επιλογής του  φθηνότερου  προς παράδοση.

Το θέμα είναι ότι η επιλογή αυτή δεν απαιτεί μία τεράστια, "πραγματική" χρεοκοπία  της Κυβέρνησης .

Η σύμβαση CDS θα ενεργοποιηθεί αν η κυβέρνηση χάσει μια πληρωμή σε οποιοδήποτε έντοκο  γραμμάτιο  ή τίτλο κατά περισσότερο από τρεις εργάσιμες ημέρες ( αυτό δεν ισχύει , ας πούμε ,για μη πληρωμή μίας  επιταγής συντάξεως ή κάποιου ποσού που οφείλεται σε  εργολάβο ή  σε οτιδήποτε άλλο).

Υπάρχει τουλάχιστον μια οφειλόμενη  πληρωμή την εβδομάδα , πράγμα που σημαίνει ότι  το CDS θα ενεργοποιούνταν μεταξύ τριών και επτά εργάσιμων  ημερών μετά από την επίτευξη  της  οροφής του χρέους,  όπου σταματά στην πραγματικότητα η πληρωμή  για τα κρατικά ομόλογα .

Πρόκειται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα , αλλά δεν είναι ένα  αδιανόητα μεγάλο χρονικό διάστημα .

Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό  , οι διαδικασίες  των CDS τίθενται σε ισχύ, γίνεται μια δημοπρασία , οι κάτοχοι CDS αποζημιώνονται   και η επιλογή του φθηνότερου  προς παράδοση  γίνεται πολύτιμη - ακόμη και αν, όπως λέει ο Klein , η κυβέρνηση "ανεβάσει  τελικά το ανώτατο όριο του χρέους και πληρώσει τόκο στους  πιστωτές για την καθυστέρηση, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι έτσι θα γίνει."

Ακόμη και αν μεσολαβήσουν  τέσσερις εργάσιμες ημέρες από  το σημείο καθυστέρησης  μίας  πληρωμής.

Μπορείτε να εκτιμήσετε  την τιμή της επιλογής του  φθηνότερου προς παράδοση.

Το φθηνότερο από τα  ομόλογα  είναι, διαισθητικά, ένα ομόλογο με μακρινή ημερομηνία λήξεως και με κουπόνι χαμηλότερο της αγοράς.

'Ενα ερευνητικό σημείωμα ισοτιμιών της RBC Capital Markets σημείωνε χθες ότι το φτηνότερα  τιμολογημένο σε  δολάριο  κρατικό  ομόλογο των ΗΠΑ είναι το 2,75 του Νοεμβρίου 2042, που διαπραγματεύεται με απόδοση της τάξης του 3,72 τοις εκατό ή εναλλακτικά έχει τιμή   περίπου 82,75 δολάρια .

Ένα πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε είναι:

Αγοράστε ένα ομόλογο ονομαστικής αξίας 100 δολαρίων αυτής της κατηγορίας για 83 δολάρια (στρογγυλοποιούμε μόνο),

αντιστάθμιστε τον κίνδυνο επιτοκίου

και αγοράστε ένα CDS που καλύπτει ένα πλασματικό ομόλογο διάρκειας 6 μηνών της κυβέρνησης των ΗΠΑ για περίπου   0,19 δολάρια (38 μονάδες βάσης ετησίως για ένα εξάμηνο).

Εάν η κυβέρνηση δεν χρεοκοπήσει εντός έξι μηνών, χάνετε  το 0,19 δολάριο που ήδη είχατε καταβάλλει  για τα CDS, καθώς και την διαφορά τιμής πώλησης-τιμής αγοράς  για να πουλήσετε το ομόλογο που είχατε αγοράσει (ίσως λίγα χρήματα), πλέον  το κόστος της χρηματοδότησης και το κόστος αντιστάθμισης επιτοκίου, υπολογίστε το σε άλλα 10 σεντς.

Ας πούμε ότι το συνολικό  κόστος είναι 0,30 δολάρια, μόνο ενδεικτικά .

Αν η κυβέρνηση χρεοκοπήσει, θα παραδώσετε τα ομόλογα που αγόρασατε για 83 δολάρια  στη CDS , και μπορείτε να πάρετε πίσω 100 δολάρια.

Έτσι, μπορείτε να κερδίσετε 17 δολάρια

Απλοϊκά μιλώντας, το γεγονός ότι ένα στοίχημα που πληρώνει περίπου 17 δολάρια κοστίζει περίπου 0,30 δολάρια υποδηλώνει ότι η αγορά των τιμών CDS τιμές πιθανολογεί μία προσωρινή χρεοκοπία  σε περίπου 2 τοις εκατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η πραγματική πιθανότητα.

Καταρχάς, αυτά τα μαθηματικά είναι λίγο χοντροκομμένα.

Από την άλλη πλευρά, όπως ακριβώς πιστεύει  η κοινή γνώμη της αγοράς των CDS, και όπως λέει ο Klein , η αγορά των CDS της κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα βαθιά και σοβαρή αγορά. (Ακόμα?)

Η ονομαστική αξία των υφιστάμενων CDS της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι πολύ μικρή, περίπου  21, 6 δις δολάρια του ακαθάριστου ονομαστικού (3,1 δις δολάρια καθαρά) από την περασμένη Παρασκευή.

Για ένα άλλο λόγο, η πιθανότητα  αυτή είναι μάλλον υπερεκτιμημένη, γιατί η αγορά αυτή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αντιστάθμισης υψηλού κινδύνου και η ζήτηση αντιστάθμισης ανεβάζει  την τιμή πέρα από την καθαρά κερδοσκοπική  ισορροπία της.

Μπορείτε να έχετε μία εικόνα  γιατί μπορεί να πληρώνουμε πάρα πολύ για αυτό το είδος της προστασίας:

Αν η κυβέρνηση  στην πραγματικότητα αδυνατεί να πραγματοποιήσει μια πληρωμή για τα κρατικά ομόλογα, έστω και για λίγες μέρες άσχημα πράγματα θα συμβούν. Θα είναι το χάος. Δεν θα είναι το  χάος της αποκάλυψης με ζόμπι, αλλά, ξέρετε, το χάος όπου οι διαπραγματευτές θα έχουν τα χέρια στο πρόσωπο απελπισμένοι.

Το είδος του χάους, όπου πολλές άλλες επενδυτικές θέσεις σας θα χάνουν την αξία τους με  τρομακτικούς και απρόβλεπτους τρόπους.

Το είδος του χάους, όπου, θα πρέπει πιθανώς να συνεχίζετε να πληρώνεστε για τα CDS σας και  θα  είστε χαρούμενος, γιατί οτιδήποτε άλλο δεν θα πηγαίνει καλά.

Αυτός είναι ακριβώς και ο σκοπός της σύμβασης των CDS...ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ:

'Oλα γίνονται για να κερδίσουν κάποιοι σε επτά ημέρες επενδύοντας 3,1 δις δολάρια κέρδος 4,4 δις δολάρια.

Το κέρδος είναι 17 δολάρια για κάθε 83,3 δολάρια αξίας ομολόγων, δηλαδή το ποσοστό του κέρδους είναι 20,4% επί της αξίας των ομολόγων.

Τα ομόλογα που καλύπτονται είναι 21,6 δις δολάρια.

Στις αγορές όμως η ζημία κάποιου είναι ακριβώς το κέρδος κάποιου άλλου.

Ποιοί άραγε να έχουν επενδύσει σήμερα σε ομόλογα λήξεως του 2042;

Mόνο κεντρικές τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές και ασφαλιστικά ταμεία.

Τι θα τα κάνουν αυτά τα ομόλογα μακράς λήξεως τα hedge funds και όσοι εκδίδουν σήμερα CDS;

θα τα πουλήσουν σε ποιούς;

Αν προκύψει στα hedge funds μία τρύπα ρευστότητας αξίας 21,6 δις δολάρια, ο κίνδυνος του αντισυμβαλλόμενου ελλοχεύει.

Κάποιοι κρίκοι του συστήματος μπορεί να είναι ασθενείς...

Αλήθεια τι θα συμβεί σε κάποιες μεγάλες διεθνείς τράπεζες που έχουν κρυμμένα στους ισολογισμούς τους παράγωγα αξίας 53 τρις ευρώ, αν οι αντισυμβαλλόμενοι τους στις ΗΠΑ πτωχεύσουν για ζημία 4,4 δις δολαρίων;

To μέλλον θα δείξει...

Ετοιμαστείτε για ένα μακράς διαρκείας BANKING HOLIDAY...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ-Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα θυμίζει απόλυτα την πτώση του Βυζαντίου και την σταδιακή έλευση των Τούρκων