Οι εκροές καταθέσεων γιγαντώνονται - Μόνο την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου οι αναλήψεις ήταν της τάξης των 1,8 δις

Παράταση δύο εβδομάδων από τον Ντράγκι στις τράπεζεςΠέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Παράταση δύο εβδομάδων από τον Ντράγκι στις τράπεζες

 
 

Δεκτό για δύο εβδομάδες έγινε το αίτημα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για υπαγωγή στον ELA, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η συζήτηση για επέκταση της χρηματοδότησης θα επαναληφθεί σε 15 μέρες, στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.ΠΗΓΗ http://www.briefingnews.gr/oikonomia/item/136333-paratai-duo-eb

Ποιοι είναι οι κανονισμοί του ELA
Ποιοι είναι, όμως, οι κανονισμοί του Έκτακτου Μηχανισμού και κυρίως τι στοιχεία πρέπει να παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδας; Κατ' αρχήν η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα παρέχεται με ευθύνη της ενδιαφερόμενης Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας κι αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα.

Εντούτοις, βάσει του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ) ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ η αρμοδιότητα περιστολής των πράξεων παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, εφόσον το Διοικητικό

Συμβούλιο αποφανθεί ότι οι εν λόγω πράξεις παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος και γι' αυτό η αιτούμενη Κεντρική Τράπεζα πρέπει να παρέχει τα εξής στοιχεία:

τον αντισυμβαλλόμενο προς τον οποίο χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα

την ημερομηνία αξίας και την ημερομηνία λήξης της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί

το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί

το νόμισμα στο οποίο χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα

τις εξασφαλίσεις/εγγυήσεις έναντι των οποίων χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων της αποτίμησης των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και τυχόν περικοπών αποτίμησης που εφαρμόζονται σε αυτές, και, όπου
κρίνεται σκόπιμο, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις παρεχόμενες εγγυήσεις και τους όρους τυχόν συμβατικών διασφαλίσεων

το επιτόκιο που θα καταβληθεί από τον αντισυμβαλλόμενο επί του ποσού της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί

τους ειδικούς λόγους για τους οποίους χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα (π.χ. κάλυψη διαφορών αποτίμησης, εκροές καταθέσεων κ.λπ.)

τη βραχυμεσοπρόθεσμη αξιολόγηση εκ μέρους του φορέα προληπτικής εποπτείας σχετικά με την κατάσταση ρευστότητας και τον βαθμό φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος που λαμβάνει την έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εξαχθούν θετικά συμπεράσματα όσον αφορά τη φερεγγυότητά του
όπου κρίνεται σκόπιμο, μια αξιολόγηση των διασυνοριακών προεκτάσεων ή/και των πιθανών συστημικών επιδράσεων της κατάστασης που επέβαλε/επιβάλλει την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα.
Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, σε περίπτωση μεταβολής τους σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από την αντίστοιχη Εθνική Κεντρική Τράπεζα ή να διευρύνει τις απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών/στοιχείων ή/και να τις καταστήσει πιο αυστηρές.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των σχεδιαζόμενων πράξεων έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή προς συγκεκριμένο όμιλο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπερβαίνει το όριο των 2 δισεκ. ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κατά πόσον η διενέργεια των εν λόγω πράξεων θέτει κίνδυνο παρακώλυσης των στόχων και των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος.

Εκροές «μαμούθ» 1,8 δισ.ευρώ την Τετάρτη
Αρνητικό ρεκόρ στις εκροές καταθέσεων καταγράφηκε σήμερα Τετάρτη στα τραπεζικά γκισέ. Χωρίς το ποσό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι η εκροή από το σύστημα ήταν της τάξης των 1,8 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν υπάλληλοι τραπεζών το κλίμα στα καταστήματα θύμισε χθες τις χειρότερες ημέρες της κρίσης του 2012.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τραπεζίτες υπολόγιζαν εκροές περίπου 4,5 δισ. ευρώ στη διάρκεια όλης της προεκλογικής εβδομάδας και το ποσό αυτό φαίνεται πιθανόν να  τραβήχτηκε  από τις καταθέσεις τη Δευτέρα, την Τρίτη και χθες Τετάρτη.

Το ακριβές νούμερο των εκροών κάθε ημέρας μεταβάλλεται καθώς υπάρχουν αντιλογισμοί που αποτυπώνονται με χρονική υστέρηση και μεταβάλλουν τον τελικό λογαριασμό.

Επίσης τα συγκεντρωτικά στοιχεία που μαζεύονται καθημερινά γύρω στις 17:30 μμ  μεταβάλλονται από κινήσεις καταθετών που γίνονται μέσω του internet.

Με τις παραπάνω επιφυλάξεις, οι πληροφορίες είναι για εκροή 1 δισ. ευρώ τη Δευτέρα, 1,4 δισ. προχθές Τρίτη και οι εκτιμήσεις που διατύπωναν οι τράπεζες αργά χθες το απόγευμα ήταν για εκροή 1,8 δισ.

Η κατάσταση έχει προβληματίσει τις διοικήσεις των τραπεζών, καθώς ο ρυθμός των εκροών καθημερινά γιγαντώνεται.

Οι τράπεζες έχουν διαθέσιμη ρευστότητα να ανταποκριθούν, αλλά πλέον η έκτακτη ενίσχυση μέσω του ELA καθίσταται απολύτως αναγκαία, καθώς οι εκτιμήσεις των τραπεζών είναι ότι οι εκροές θα κλιμακωθούν μετά την εκλογική αναμέτρηση.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ-Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα θυμίζει απόλυτα την πτώση του Βυζαντίου και την σταδιακή έλευση των Τούρκων